فرم رضایت سنجی

شما با استفاده از این ماژول می توانید فرم های رضایت سنجی را به دلخواه و در بخش ها و حیطه های مختلف طراحی نموده و نسبت به انجام رضایت سنجی از بیماران با استفاده از اپلیکیشن و نرم افزار تحت وب اقدام نمایید

آرشیو فرم رضایت سنجی

شما با استفاده از این ماژول می توانید آرشیو کاملی از فرم های رضایت سنجی تکمیل شده با قابلیت Search در اختیار داشته باشید.

آنالیز نمودار رضایت سنجی

شما با استفاده از این ماژول می توانید نسبت به آنالیز ، تحلیل و رسم انواع نمودارهای مختلف رضایت سنجی اقدام نمایید.